Spoštovani,

zaradi črpanja sredstev Evropskih strukturnih skladov bomo med predavanji naredili nekaj zaslonskih posnetkov, ki jih bomo uporabili le za dokumentacijo, ki jo moramo oddati na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Prosimo za razumevanje.